A digitális átalakulás és a vállalati képzés gazdasági hatása a vállalati versenyképességre

Kutató: Dr. T. Kiss Judit

 

A globalizáció, a digitalizáció, a tudásintenzív iparágak és a tudásalapú gazdaságok megjelenése fokozta a versenyt és növelte a vállalati versenyképesség fontosságát. A hagyományos erőforrások mellett az emberi tudás, az emberi tőke és a digitális tőke is egyre fontosabbá vált. A digitális fejlődés, a vállalati képzés, mint befektetés az emberi tőkébe és a vállalati versenyképesség, a teljesítmény kapcsolata két szinten vizsgálható (mikro- és makrogazdasági). Mikroökonómiai szinten a kutatás hozzájárulhat a vállalati versenyképesség, az eredményesség és a digitális fejlesztés menedzselése közötti kapcsolat feltárásához, valamint a digitális tőke és a humántőke szerepének vizsgálatához. A kutatás részben arra a kérdésre keresi a választ, hogy azonosíthatók-e olyan vállalati tényezők, amelyek elősegíthetik a vállalatspecifikus vagy általános képzés, az emberi és a digitális tőke hozzájárulását a vállalati versenyképesség növeléséhez.

Updated: 2022.10.10.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.