Specializációk mesterszakon

Ipari folyamattervezés specializáció
Az Ipari folyamattervezés specializáció célja olyan műszaki menedzserek képzése, akik természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági, menedzsment, informatikai és technológiai, döntéstámogató módszerek elsajátításával és alkalmazásával képesek ipari termelő és szolgáltatási folyamatok tervezésére, optimalizálására, racionalizálására és kontrollálására, önálló döntéshozatalra. Tanulmányaik során elsajátítják a kutatáshoz, tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
 
Építőipari specializáció
A mesterképzés célja, hogy a hallgatók az alapképzésen szerzett ismereteiket bővítsék ki és mélyítsék el. A mesterképzésen az építőipari gyakorlatból vett példákon keresztül történik a tananyag elsajátítása. A hallgatók az alábbi ismeretanyagot sajátítják el: épületek, mint energiafelhasználó rendszerek, épületek üzemeltetése és rekonstrukciója, műszaki rendszerek funkcionális működése, követelményrendszere, a gazdaságos működés feltételei, a szervezetek, mint céltudatos rendszerek működési elvei. Az ismeretek elsajátítása során külön figyelmet fordítanak a szervezetekben végzendő műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységekre és azok összefüggéseire, a termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és működésük menedzseléséhez szükséges elméletekre és módszertanokra, a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákra, a globális társadalmi és gazdasági folyamatokra. Az MSc elvégzése után a hallgatók felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
 
Anyagmozgatás és logisztika specializáció
A mesterképzésen belül az Anyagmozgatás és logisztika specializáció célja olyan műszaki menedzserek képzése, akik természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági, menedzsment, informatikai és ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai (áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási, anyagbeszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési) folyamatok és rendszerek elemzésére, tervezésére, szervezésére és irányítására. Képesek a logisztikai rendszerek elemeit képező logisztikai gépek, eszközök, fejlesztésére, minőségellenőrzésében való közreműködésre, üzemeltetésükre. Felkészültek tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

 

Frissítés dátuma: 2021.10.28.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.