Mesterszak (MSc.) Műszaki menedzser (Nappali-levelező)

Ipari folyamattervezés specializáció

A mesterképzés célja, hogy a hallgatók az alapképzésen szerzett ismereteiket kibővítsék és elmélyítsék. A mesterképzésen az ipari gyakorlatból vett példákon keresztül történik a tananyag elsajátítása.

A hallgatók az alábbi tudás birtokába kerülnek a mesterképzés elvégzése után: megismerik a műszaki berendezések, rendszerek funkcionális működését, követelményrendszerét, a gazdaságos működés feltételeit, a szervezetek, mint céltudatos rendszerek működési elveit, a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket és azok összefüggéseit, a termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és működésük menedzseléséhez szükséges elméletet és módszertant, a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági-jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait, a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat, a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.

Anyagmozgatási és logisztikai specializáció

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik természettudományos specifikus műszaki, menedzsment, gazdasági, informatikai és ipari ismeretek birtokában képesek a vállalaton belüli és a vállalatokon átívelő anyagáramlást és a hozzá tartozó információáramlást megvalósító logisztikai folyamatok és rendszerek menedzselésére, elemzésére, tervezésére. A hallgatók az ipar gyakorlati példáin keresztül ismerhetik meg a hatékonyságnövelő módszereket (értékáram-elemzés, folyamatoptimalizálás, „Makeorbuy” döntési problémák). Ezen technikák és ismeretek elsajátításával a végzett rendszerszemléletű hallgatók megfelelnek a változó munkaerőpiac legmagasabb elvárásainak és nemzetközi kihívásainak.

Építőipari specializáció

A mesterképzés célja, hogy a hallgatók az alapképzésen szerzett ismereteiket kibővítsék és elmélyítsék. A mesterképzésen az építőipari gyakorlatból vett példákon keresztül történik a tananyag elsajátítása. A hallgatók az alábbi tudás birtokába kerülnek a mesterképzés elvégzése után: megismerik a műszaki berendezések, rendszerek funkcionális működését, követelményrendszerét, a gazdaságos működés feltételeit, a szervezetek, mint céltudatos rendszerek működési elveit, a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket és azok összefüggéseit, a termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és működésük menedzseléséhez szükséges elméletet és módszertant, a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági, jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait, a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat, a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.

Légiközlekedési menedzser specializáció

A légiközlekedés manapság az egyik leggyorsabban, legdinamikusabban fejlődő iparág. A következő évtizedekben folytatódik a repülőgépek, a repülőjáratok és az utasok számának növekedése, ami egyrészt folyamatosan növekvő számú légiközlekedési szakszemélyzetet követel, másrészt folyamatos fejlesztési igényt támaszt a légiközlekedés egyes alrendszereinek tekintetében.
A képzés két nagy légiközlekedési rendszer, a légtársaságok és a repülőterek üzemeltetésére és fejlesztésére fekteti a hangsúlyt kitérve a gazdasági, gazdálkodási, pénzügyi sajátosságokra, a sokoldalú és összetett információs rendszerekre, valamint az ember és az emberi tényező szerepére a repülésbiztonság megőrzése és folyamatos növelése érdekében. A légiközlekedési tevékenységeket nemzetközi előírások szabályozzák, ami azt is jelenti, hogy megfelelő képzés esetén a képzés megfelelő és érvényes lehet a világ bármely részén.

A képzés nagy hangsúlyt fektet az elméleti ismeretek mellett a gyakorlati bemutatásra is. A képzés célja, hogy a végzett hallgatók ismerjék és értsék a két nagy légiközlekedési alrendszer, a légtársaságok és a repülőterek működését, és üzemeltetésükön túl képesek legyenek azok továbbfejlesztésére, valamint megfelelő szakmai gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

 

Frissítés dátuma: 2018.11.19.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ