Tájékoztató a műszaki menedzser alap- és mesterszak szakmai gyakorlatához

A gyakorlat célja

Olyan általános üzletviteli, termelésmenedzselési-, marketing-, pénzügyi-, humánerőforrás-gazdálkodási-, minőségügyi-, vezetési gyakorlati ismeretek szerzése, amelyek megalapozzák a műszaki menedzser képzés befejező szemeszterét, valamint az elkészítendő szakdolgozat és a végzés utáni pályakezdő időszak hatékonyságát. 

A szakmai gyakorlat elvégzése a záróvizsgára bocsátás feltétele.

 

A gyakorlat teljesítése

Alapszakon 6 félév után teljesített 6 hét, mesterszakon 2 félév után teljesített 4 hét. A szakmai gyakorlat tárgyra a tavaszi félévben kell regisztrálni a neptun rendszerben! A teljesítés szeptemberben kerül bejegyzésre az elektronikus tanulmányi rendszerbe. 

 

Gyakorlati helyet kínáló cégek

 

A szakmai gyakorlat dokumentumai

A dokumentumok letölthetőek a lenti táblázatban a dokumentum nevére kattintva. Az aláírt dokumentumok egy részét az e-learningben létrehozott kurzusok alá kell feltölteni. 

Műszaki menedzser alapszak (BSc) - nappali és levelező tagozat: Kurzus: Szakmai gyakorlat - műszaki menedzser alapszak (BSc) (unideb.hu)

Műszaki menedzser mesterszak (MSc) - nappali és levelező tagozat: Kurzus: Szakmai gyakorlat - műszaki menedzsment mesterszak (MSc) (unideb.hu)

Dokumentum Példányszám Aláírók Beadási határidő Leadás

Fogadó nyilatkozat

A fogadó nyilatkozat kiváltható a megállapodás 1. sz. mellékletével. 

1 példány Cég június vége E-learning rendszerbe feltöltve.

Megállapodás (céges)

 

Megállapodás (egyetemen belüli)

A fogadó cég és az egyetem között kötendő megállapodással kapcsolatban keressék György Ágnest ( ; 107. iroda), ugyanis sok céggel már aktív keretszerződésünk van, és ilyen esetben a Kar veszi fel a kapcsolatot a céggel, nem a hallgató! A kapcsolatfelvétel megkönnyítésére célszerű elküldeni neki a cég által már aláírt fogadó nyilatkozatot vagy a céges kapcsolattartó elérhetőségét. 

Teljesítés igazolás és értékelés (BSc)

Teljesítés igazolás és értékelés (MSc)

1 példány Cég szeptember első hete  E-learning rendszerbe feltöltve.
Beszámoló 1 példány - szeptember első hete E-learning rendszerbe feltöltve.

*Az Egyetem és a szakmai gyakorlati helyet biztosító cég között 6 hetes vagy azt meghaladó időtartamú szakmai gyakorlat esetében kötelező megállapodást kötni, így a mesterszakon előírt 4 hetes gyakorlatnál ez a dokumentum elhagyható. 

Költségvetési szervnél töltött gyakorlat esetén kérjük, ezt a megállapodást töltsék ki. 

Amennyiben a cég titoktartási megállapodás megkötését kéri, kérjük írjon e-mailt a e-mail címre. 

 

A gyakorlat súlyponti feladatai

A hallgatók a fogadó vállalkozásnál (szervezetnél) lehetőleg ismerkedjenek meg a vezetés legfontosabb döntéseivel, a vállalkozások feladataival, működési körülményeivel, az alkalmazott különböző módszerekkel és technikákkal, a vezető által jónak látott mélységig.

 

A hallgatók eddigi tanulmányaik során az alábbi területeken szerzett ismereteik alapján vonhatók be a vállalkozás (szervezet) munkájába:

 • a vezetői információs rendszer és működése,
 • a vállalkozás szervezeti, működési rendszere,
 • a vállalkozás stratégiája, üzleti tevékenysége,
 • a technológiai folyamatok,
 • az emberi erőforrás gazdálkodás módszerei,
 • az ellenőrzés, controlling folyamatai,
 • a pénzügyi tervezés, ellenőrzés folyamatai,
 • a számviteli, ügyviteli folyamatok,
 • gazdálkodás folyamatai és módszerei,
 • a minőségmenedzsment rendszere és módszerei,
 • az üzleti kommunikáció és a tárgyalástechnikák alkalmazott módszerei,
 • a marketing tevékenység,
 • az ösztönzés, motiváció rendszere,
 • az adózás, társadalombiztosítás gyakorlata,
 • az informatika, számítástechnika gyakorlati alkalmazása.

Különösen fontos hangsúlyozni, hogy a hallgatók ne úgy, mint külső tanulmányozói, hanem alkotó részeseiként kapcsolódjanak be a fogadó vállalkozás életébe! Kapjanak konkrét, megoldandó és elvégzendő feladatokat. Segítsék, támogassák a vezetést munkájában, hogy megismerhessék annak valós gyakorlati problémáit. Vegyenek részt az értekezleteken, üzleti tárgyalásokon, hogy tapasztalatokat szerezhessenek korábbi elméleti tanulmányaikhoz és mintegy felkészülhessenek a végzésük utáni legfontosabb kihívásokra, feladatokra.

A gyakorlat ideje alatt – ugyan mint hallgatók – kövessenek el mindent a fogadó vállalkozás céljainak támogatása és a saját beilleszkedési gyakorlatuk, alkalmazkodási készségük fejlesztése érdekében. Célszerűnek látszik, hogy a vállalkozások különböző szervezeti egységeivel (termelés, gazdálkodás, értékesítés, személyügy, munkaügy stb.) megismerkedjenek. Bevonhatók operatív részfeladatok megoldásába, döntések előkészítésébe, tervezési, mérési feladatokba, elemzések előkészítéseibe. Lényeges, hogy megismerjék az üzleti tervek készítésének alkalmazott módszereit.

 

A gyakorlat minősítése

A hallgatók gyakorlati munkájuk teljesítése után beszámolót készítenek, illetve a cég részletesen értékeli teljesítményüket az igazoló lapon. A tanszék ezek értékelése alapján fogadhatja el a gyakorlatot teljesítettként. 

 

A beszámoló dolgozat 

A beszámoló dolgozat terjedelme 20-25 oldal legyen. 
Formai követelmények:

A címlap tartalma: 
    

bal felső sarokban:     DE Műszaki  Kar 
                         Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék

középen:          A dolgozat címe 

    jobb alsó sarokban:     Név, szak, évfolyam, évszám 
 

A dolgozatot Microsoft Office Word 2007 szövegszerkesztővel kell készíteni az alábbi beállításokkal: 
Betűtípus:          Times New Roman 
Főcím:           16 pontos betűméret 
Alcímek:           14 pontos betűméret 
Szöveg:           13 pontos betűméret,  1,5-szeres sortávolság 
Margók:            a bal oldali és az alsó: 3 cm, a jobb oldali és a felső 2,5 cm.  
Fejléc, lábléc:       a lapszéltől való távolság 1,25 cm. 

 

A dolgozatot nem kell kinyomtatni, elegendő az e-learningbe feltölteni.

A tanulmányban a hallgató csak a vállalkozás ún. publikus adatait, vagy azokat az információkat közölheti, amelyekhez a vállalkozás előzetesen hozzájárult!
Minősítendő a hallgató gyakorlat során tanúsított szakmai, emberi hozzáállása, szorgalma, beilleszkedési készsége, valamint a konkrét feladatok elvégzésének eredményessége. /A mellékelt Teljesítményértékelő lapon./

 

A szakmai gyakorlat és a szakdolgozat

Mivel a gyakorlat céljai közt szerepel a szakdolgozatra/diplomamunkára való felkészülés, a beszámoló dolgozatot úgy célszerű elkészíteni, hogy azt szakdolgozattá/diplomamunkává tovább lehessen fejleszteni, illetve a cégnél töltött idő alatt érdemes erre vonatkozóan egyeztetni a szakmai gyakorlatot vezető munkatárssal. 

 

Különleges jellemzők

A hallgató a gyakorlat ideje alatt köteles betartani a vállalkozás alkalmazottaira vonatkozó valamennyi munkaügyi, munkavédelmi, titoktartási és egyéb, a vállalkozás alkalmazottaira vonatkozó szabályokat! A fogadó vállalkozás mindezekre konkrétan is köteles kioktatni a hallgatót, s ezt írásba kell foglalni. Bár a státusza „hallgató”, de mindazok a fegyelmi követelmények érvényesek rá is, mint főállású alkalmazottakra. A hallgató jogállása a gyakorlat ideje alatt ilyen értelemben leginkább, mint „próbaidős dolgozó” kezelendő. A gyakorlat ideje alatt közvetlen felettese a vállalkozás vezetője, vagy az általa megbízott személy.

Az esetleges távolmaradások igazolása a fogadó munkahelyen tartandó nyilván. Kiküldetésüket, időszakos munkahely változtatásukat a fogadó intézmény a gyakorlati képzés céljának érdekében elrendelheti. A hallgatók részt vehetnek belső továbbképzésben, tréningeken, mintha a vállalkozás alkalmazottai lennének.
Foglalkoztatásukról, munkaidő beosztásukról  a vállalkozás dönt.

A hallgató felelős a rábízott eszközökért, üzleti információkért, az általa esetlegesen okozott károkért! Ebből eredően az esetleges felfüggesztett, vagy el nem ismert termelési gyakorlat félévismétlést is maga után vonhat az egyéb kártérítések jogérvényesítése mellett.

A gyakorlat ideje alatt – ugyan mint hallgatók – kövessenek el mindent a fogadó vállalkozás céljainak támogatása és a saját beilleszkedési gyakorlatuk, alkalmazkodási készségük fejlesztése érdekében. Célszerűnek látszik, hogy a vállalkozások különböző szervezeti egységeivel (termelés, gazdálkodás, értékesítés, személyügy, munkaügy stb.) megismerkedjenek. Bevonhatók operatív részfeladatok megoldásába, döntések előkészítésébe, tervezési, mérési feladatokba, elemzések előkészítéseibe. Lényeges, hogy megismerjék az üzleti tervek készítésének alkalmazott módszereit.

 

Szakmai gyakorlat tárgy elfogadása

Amennyiben a hallgató folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik és munkája kapcsolódik a műszaki menedzsment területéhez, kérheti a tárgy elfogadását. Az elfogadtatáshoz az e-learning rendszerbe feltöltött, Dr. T. Kiss Judit tanszékvezetőnek címzett kérvénnyel és munkaviszony igazolással kérheti. A kérvényben kérjük röviden írják le a műszaki menedzsmenthez kapcsolódó tényleges tevékenységeikat. A két dokumentumot a fenti linken elérhető e-learning kurzushoz kell feltölteni. 

 

Frissítés dátuma: 2022.06.10.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.