Tájékoztató a Műszaki Menedzser BSc. szak, III. évfolyamos hallgatók szakmai gyakorlatához

A gyakorlat célja

Olyan általános üzletviteli, termelésmenedzselési-, marketing-, pénzügyi-, humánerőforrás-gazdálkodási-, minőségügyi-, vezetési gyakorlati ismeretek szerzése, amelyek megalapozzák a Műszaki Menedzser képzés befejező szemeszterét, valamint az elkészítendő szakdolgozat és a végzés utáni pályakezdő időszak hatékonyságát.

A gyakorlat időbeosztása

A 6. félév után teljesített 4 hét.

A gyakorlat súlyponti feladatai

A hallgatók a fogadó vállalkozásnál (szervezetnél) lehetőleg ismerkedjenek meg a vezetés legfontosabb döntéseivel, a vállalkozások feladataival, működési körülményeivel, az alkalmazott különböző módszerekkel és technikákkal, a vezető által jónak látott mélységig.

A hallgatók eddigi tanulmányaik során az alábbi területeken szerzett ismereteik alapján vonhatók be a vállalkozás (szervezet) munkájába:

 • a vezetői információs rendszer és működése,
 • a vállalkozás szervezeti, működési rendszere,
 • a vállalkozás stratégiája, üzleti tevékenysége,
 • a technológiai folyamatok,
 • az emberi erőforrás gazdálkodás módszerei,
 • az ellenőrzés, controlling folyamatai,
 • a pénzügyi tervezés, ellenőrzés folyamatai,
 • a számviteli, ügyviteli folyamatok,
 • gazdálkodás folyamatai és módszerei,
 • a minőségmenedzsment rendszere és módszerei,
 • az üzleti kommunikáció és a tárgyalástechnikák alkalmazott módszerei,
 • a marketing tevékenység,
 • az ösztönzés, motiváció rendszere,
 • az adózás, társadalombiztosítás gyakorlata,
 • az informatika, számítástechnika gyakorlati alkalmazása.

Különösen fontos hangsúlyozni, hogy a hallgatók ne úgy, mint külső tanulmányozói, hanem alkotó részeseiként kapcsolódjanak be a fogadó vállalkozás életébe! Kapjanak konkrét, megoldandó és elvégzendő feladatokat. Segítsék, támogassák a vezetést munkájában, hogy megismerhessék annak valós gyakorlati problémáit. Vegyenek részt az értekezleteken, üzleti tárgyalásokon, hogy tapasztalatokat szerezhessenek korábbi elméleti tanulmányaikhoz és mintegy felkészülhessenek a végzésük utáni legfontosabb kihívásokra, feladatokra.

A gyakorlat ideje alatt – ugyan mint hallgatók – kövessenek el mindent a fogadó vállalkozás céljainak támogatása és a saját beilleszkedési gyakorlatuk, alkalmazkodási készségük fejlesztése érdekében. Célszerűnek látszik, hogy a vállalkozások különböző szervezeti egységeivel (termelés, gazdálkodás, értékesítés, személyügy, munkaügy stb.) megismerkedjenek. Bevonhatók operatív részfeladatok megoldásába, döntések előkészítésébe, tervezési, mérési feladatokba, elemzések előkészítéseibe. Lényeges, hogy megismerjék az üzleti tervek készítésének alkalmazott módszereit.

A gyakorlat minősítése

A hallgatók gyakorlati munkájuk során egy tanulmányt készítenek, amelynek témakörét a hallgató – a konzulense/i/ segítségével - határozza meg. Amennyiben a hallgató megfelelő színvonalú tanulmányt készít, és az bővíthető, az asszisztensi dolgozatát tovább fejlesztheti, mint szakdolgozatot. A dolgozat tartalmára, formai követelményeire vonatkozó elvárásokat a Tanszék a hirdetőn kifüggeszti. A tanulmányban a hallgató csak a vállalkozás ún. publikus adatait, vagy azokat az információkat közölheti, amelyekhez a vállalkozás előzetesen hozzájárult!
Minősítendő a hallgató gyakorlat során tanúsított szakmai, emberi hozzáállása, szorgalma, beilleszkedési készsége, valamint a konkrét feladatok elvégzésének eredményessége. /A mellékelt Teljesítményértékelő lapon./

Különleges jellemzők

A hallgató a gyakorlat ideje alatt köteles betartani a vállalkozás alkalmazottaira vonatkozó valamennyi munkaügyi, munkavédelmi, titoktartási és egyéb, a vállalkozás alkalmazottaira vonatkozó szabályokat! A fogadó vállalkozás mindezekre konkrétan is köteles kioktatni a hallgatót, s ezt írásba kell foglalni. Bár a státusza „hallgató”, de mindazok a fegyelmi követelmények érvényesek rá is, mint főállású alkalmazottakra. A hallgató jogállása a gyakorlat ideje alatt ilyen értelemben leginkább, mint „próbaidős dolgozó” kezelendő. A gyakorlat ideje alatt közvetlen felettese a vállalkozás vezetője, vagy az általa megbízott személy.

Az esetleges távolmaradások igazolása a fogadó munkahelyen tartandó nyilván. Kiküldetésüket, időszakos munkahely változtatásukat a fogadó intézmény a gyakorlati képzés céljának érdekében elrendelheti. A hallgatók részt vehetnek belső továbbképzésben, tréningeken, mintha a vállalkozás alkalmazottai lennének.
Foglalkoztatásukról, munkaidő beosztásukról  a vállalkozás dönt.

A hallgató felelős a rábízott eszközökért, üzleti információkért, az általa esetlegesen okozott károkért! Ebből eredően az esetleges felfüggesztett, vagy el nem ismert termelési gyakorlat félévismétlést is maga után vonhat az egyéb kártérítések jogérvényesítése mellett.

A gyakorlat ideje alatt – ugyan mint hallgatók – kövessenek el mindent a fogadó vállalkozás céljainak támogatása és a saját beilleszkedési gyakorlatuk, alkalmazkodási készségük fejlesztése érdekében. Célszerűnek látszik, hogy a vállalkozások különböző szervezeti egységeivel (termelés, gazdálkodás, értékesítés, személyügy, munkaügy stb.) megismerkedjenek. Bevonhatók operatív részfeladatok megoldásába, döntések előkészítésébe, tervezési, mérési feladatokba, elemzések előkészítéseibe. Lényeges, hogy megismerjék az üzleti tervek készítésének alkalmazott módszereit.

A gyakorlat minősítése

A hallgatók gyakorlati munkájuk során egy tanulmányt készítenek, amelynek témakörét a hallgató – a konzulense/i/ segítségével - határozza meg. Amennyiben a hallgató megfelelő színvonalú tanulmányt készít, és az bővíthető, az asszisztensi dolgozatát tovább fejlesztheti, mint szakdolgozatot. A dolgozat tartalmára, formai követelményeire vonatkozó elvárásokat a Tanszék a hirdetőn kifüggeszti. A tanulmányban a hallgató csak a vállalkozás ún. publikus adatait, vagy azokat az információkat közölheti, amelyekhez a vállalkozás előzetesen hozzájárult!
Minősítendő a hallgató gyakorlat során tanúsított szakmai, emberi hozzáállása, szorgalma, beilleszkedési készsége, valamint a konkrét feladatok elvégzésének eredményessége. /A mellékelt Teljesítményértékelő lapon./

Különleges jellemzők

A hallgató a gyakorlat ideje alatt köteles betartani a vállalkozás alkalmazottaira vonatkozó valamennyi munkaügyi, munkavédelmi, titoktartási és egyéb, a vállalkozás alkalmazottaira vonatkozó szabályokat! A fogadó vállalkozás mindezekre konkrétan is köteles kioktatni a hallgatót, s ezt írásba kell foglalni. Bár a státusza „hallgató”, de mindazok a fegyelmi követelmények érvényesek rá is, mint főállású alkalmazottakra. A hallgató jogállása a gyakorlat ideje alatt ilyen értelemben leginkább, mint „próbaidős dolgozó” kezelendő. A gyakorlat ideje alatt közvetlen felettese a vállalkozás vezetője, vagy az általa megbízott személy.

Az esetleges távolmaradások igazolása a fogadó munkahelyen tartandó nyilván. Kiküldetésüket, időszakos munkahely változtatásukat a fogadó intézmény a gyakorlati képzés céljának érdekében elrendelheti. A hallgatók részt vehetnek belső továbbképzésben, tréningeken, mintha a vállalkozás alkalmazottai lennének.
Foglalkoztatásukról, munkaidő beosztásukról  a vállalkozás dönt.

A hallgató felelős a rábízott eszközökért, üzleti információkért, az általa esetlegesen okozott károkért! Ebből eredően az esetleges felfüggesztett, vagy el nem ismert termelési gyakorlat félévismétlést is maga után vonhat az egyéb kártérítések jogérvényesítése mellett.

Frissítés dátuma: 2018.11.22.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ