Vizsgaidőszak - 2021/22 tanév 1. félév

2021. december 13 – 2022. január 28. (7 hét)

(Utolsó féléves tárgyak esetén: 2021. november 8 – december 10. (5 hét))

Egy adott tárgy teljesítésének feltételeit az oktató minden esetben a félév kezdetén közli a hallgatókkal, illetve tartalmazza a tárgy tematikája is (https://management.unideb.hu/hu/tematikak). A tanterv, illetve a neptun jelzi, hogy egy bizonyos tárgy évközi jeggyel vagy vizsgával zárul. A jegy megszerzésének feltétele mindkét esetben az aláírás megszerzése. Ennek hiányában nem írható be évközi jegy, illetve a hallgató nem tud vizsgára jelentkezni a neptun rendszerben. 

1. Évközi jeggyel záruló kurzusok

A tárgy teljesítését igazoló aláírásnak és az évközi jegynek be kell kerülnie a neptun rendszerbe a tanulmányi időszak végéig vagy legkésőbb a vizsgaidőszak harmadik hetéig (ez vonatkozik a Testnevelés tárgyra is). Amennyiben a jegy nem kerül be időben a neptunba, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az oktatóval. 

Meg nem írt zárthelyi dolgozat esetén a hallgatónak lehetősége van egy alkalommal pótzárthelyi dolgozatot írni:

8. §, (6) Amennyiben a tantárgyi program félévközi számonkérést ír elő és ezen kötelezettségének a hallgató nem tesz eleget, a mulasztás pótlására még a szorgalmi időszakban az adott tanszék egy alkalommal lehetőséget biztosít. Abban az esetben, ha a hallgató a pótlási lehetőséggel sem tudja a kötelezettségét teljesíteni, a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig újabb lehetőséget kell biztosítani számára a félévközi számonkérés pótlására. (TVSZ)
 

Gyakorlati foglalkozások esetében a teljesítés feltétele a megfelelő számú órán való részvétel. Amennyiben a hallgató ezt meghaladó alkalommal hiányzik, az aláírás (és így a tárgy teljesítése) megtagadható: 

8. § (2) Nappali tagozaton a gyakorlatokon (szemináriumokon) a hiányzás megengedett mértéke 2 alkalom. Ezt meghaladó hiányzás esetén a tanszék a tantárgyi követelményekben pótlási kötelezettséget írhat elő. Erre egyebekben az aláírás-pótlásra vonatkozó szabályok az irányadók. Sikeres pótlás hiányában gyakorlati jegy/gyakorlati kurzus aláírás nem adható.(TVSZ)
8. § (5) Olyan tantárgyak esetén, amelyeknél a félévközi jegy/gyakorlati jegy megszerzésének előfeltétele a tanórákon történő részvétel, az oktató ezen előfeltétel teljesítését rögzíti az elektronikus tanulmányi rendszerben.(TVSZ)

2. Vizsgával záruló kurzusok

Valamennyi vizsga követelményű tárgy esetében két lépcsős a jegyszerzés. Először a hallgató az aláírás feltételeit teljesíti, majd az aláírás megszerzése után tud vizsgára jelentkezni a neptun rendszerben.

Frissítés dátuma: 2021.09.30.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.