Tanszékünk története

A Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 1972-ben még a Budapesti Üzemgazdasági és Kivitelezésszervezési Tanszék debreceni csoportjaként kezdte meg működését, melynek első vezetője 1972-től Dr. Papp Péter okleveles közgazdász volt.

A főiskola főigazgatójával történt egyeztetés alapján a debreceni csoportvezető hosszú távú feladataként került megfogalmazásra, hogy Debrecenben meg kell teremteni egy igényes szakmai tanszék alapjait. Egy korszerű szemléletű oktatói bázist, amely mindkét szakon  (építőipari, gépészet) biztosítja a leendő mérnökök iparral, építőiparral kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, szervezési, vezetéstudományi, számviteli ismeretek magas színvonalú képzését, államvizsgáztatását, továbbá a kor igényének megfelelő felsőfokú mérnökök továbbképzési feladatainak ellátását.

Ezt a követelményt „csak” óraadó oktatókkal nem lehetett biztosítani. 1972-vel kezdetét vette az Üzemgazdasági és Kivitelezésszervezési Tanszék debreceni csoportjának főállású oktatókkal történő feltöltése. Csupán az emlékek felidézése céljából az induló oktatói létszám 1972. augusztus 16-án  Dr. Poczkodi Sándorné tanársegéd, Szilágyi Ilona adminisztrátor, majd 1973 Hegedűs Zsolt főiskolai adjunktus, 1974. Molnár István főiskolai adjunktus, Vágó Lászlóné főiskolai adjunktus.

A tanszéki csoporton belül megkezdődött az oktatott tantárgyak korszerűsítése, új tantárgyi programok kidolgozása, záróvizsga tantárgy lett a vállalati gazdaságtan, az építésszervezés, a gépesítésszervezés.
1978-ban sikerült kialakítani a számítástechnikai labort, Bacsó László intézeti mérnök közreműködésével, amely első ízben nyújtott lehetőséget arra, hogy a hallgatókat a számítástechnikai gyakorlatokon korszerű gépeken foglalkoztassuk. Majd később (az 1982-es intézetesítéskor) a szervezési s főleg a munkaszervezési folyamatok mérési és ergonómiai szempontokra tekintettel alakítottuk ki a munkaszervezési laboratóriumot, vezetője Mikula Gyula intézeti mérnök lett. A tanszéki kollektíva kialakulásával, fejlődésével együtt járt, az oktatók szakmai fejlődése, közéleti kisugárzása, tisztségek vállalása – METESz, TIT. stb. – a régióban működő vállalatok szakembereinek továbbképzésében, vezetőképzésben való egyre aktívabb közreműködés.

A tanszéki csoportunk életében a jelentős fejlődést hozott az 1981-ben bekövetkezett intézetesítés.

Intézet igazgatók:

  • Dr. Papp Péter        1982-1986
  • Dr. Molnár István     1987-2000
  • Dr. Zentay István     2000-2004

Az intézetesítés következtében megszűnt az oktatási szervezetek duális jellege – ami főiskolai szinten viszont megmaradt, önálló intézetek alakultak Budapesten – Debrecenben.

Debrecenben új oktatási szervezeti egységként megalakult az Alaptárgyi és Szervezési  Intézet, amelybe integrálódott az Alaptárgyi Tanszék, a Testnevelési Csoport és a Nyelvi Csoport. Az új intézet a korábbi Üzemgazdasági és Kivitelezésszervezési Tanszéki Csoport „tanszéki” rangú helyzetbe került, ami az oktatott tárgyak s az oktatók szempontjából is megnövelte fejlődési lehetőségüket. Az intézet első igazgatója Dr. Papp Péter okleveles közgazda, főiskolai tanár.

A fejlődést fémjelzi, hogy több oktató szerzett egyetemi kisdoktori fokozatot. 1983-ban a tanszék gondozásában 6 db Commodore 64 számítógépet tudtunk beállítani az oktatásba.  A ma már játékok futtatására is elavultnak tartott Commodore gépek akkor a számunkra elérhető technika csúcsát jelentették, ezáltal a hallgatók közvetlen kapcsolatba kerültek a számítógéppel. E területen az újabb „ugrásszerű fejlődés 1988-ban következett be amikor a tanszék számítástechnikai laboratóriumát IBM PC XT/AT számítógépekkel sikerült felszerelni. Így egy időben 18 hallgató részére vált lehetővé a PC számítógépek kezelésének és alapvető programozásának az elsajátítása.

Tanszékünk Magyarországon elsőként kezdeményezte a főiskolai diplomával rendelkező mérnökök posztgraduális továbbképzését. Az általunk elkészített javaslatot – képzési programot – az akkori dualista formában működő főiskolai tanács hosszas hezitálás után elfogadta. Ennek megfelelően 1981-ben megkezdődött a posztgraduális képzés 2 éves képzési idővel.

Az elmúlt években ez a fajta képzés országosan is kibővült, de tanszékünk ma is komoly bázisa az ilyen formájú képzésnek.

Hosszas előkészítés után az ellenállások leküzdésével 1994-ben sikerült beiskolázni az első műszaki menedzser szakos hallgatókat. Az új szak országos alapításában tanszékünk meghatározó feladatot vállalt, s azonosult az új képzési céllal. E szak létesítésétől kezdve a mai napig az egyik legnépszerűbb szak Karunkon, s a többletfeladatok mellett jelentős szakmai tekintélyt is biztosít tanszékünk oktatóinak. 1985. október 1-vel Dr. Papp Péter a Kar debreceni vezetője lett főigazgató-helyettesként, a tanszék vezetését Dr. Molnár István okleveles gépészmérnök, főiskolai docens vette át, majd 2001. január 1-től Dr. Zentay István okleveles építőmérnök, főiskolai docens a tanszék vezetője. Jelenleg a tanszék munkáját Dr. habil Szűcs Edit okleveles gépészmérnök, főiskolai tanár irányítja.

A Tanszék – az Általános és Menedzserképző Intézet megszűnése után – a Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék nevet viseli.

A Tanszéken folyó tudományos alkotó munkát híven tükrözik a már megszerzett illetve folyamatban lévő tudományos fokozatok, a publikációk, a tudományos konferenciákon elhangzott referendumok, valamint a megírt jegyzetek, segédletek és nem utolsó sorban az oktatók különböző országos és regionális szakmai, tudományos testületekben betöltött választott funkciói.

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 15:03