Tájékoztató a műszaki menedzser alap- és mesterszak szakmai gyakorlatához

A műszaki menedzser alap- és mesterszakon is kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat. Alapszakon 6 félév után 6 hét (6*40 óra, azaz 240 óra), mesterszakon 2 félév után teljesített 4 hét (4*40 óra, azaz 160 óra) gyakorlatot ír elő a tanterv. A teljesítendő óraszámot hosszabb idő alatt is teljesítheti a hallgató, ha nem napi 8 órában dolgozik. 

A gyakorlatot javasoljuk a nyári időszakban teljesíteni. A Szakmai gyakorlat tárgyra a gyakorlat előtti félévben kell regisztrálni a neptun rendszerben (nyári teljesítés esetén a tavaszi félévben)! A teljesítés a félév végén vagy nyári teljesítés esetén szeptemberben kerül bejegyzésre az elektronikus tanulmányi rendszerbe. 

A szakmai gyakorlat elvégzése a záróvizsgára bocsátás feltétele.

 

A szakmai gyakorlat teljesítésének menete

Gyakorlati hely kiválasztása

A szakmai gyakorlat teljesíthető bármely gazdasági társaságnál, közigazgatási szervnél, intézménynél, amely a szak jellegéhez kötődő tevékenységet folytat. 

A gyakorlat célja

Olyan általános üzletviteli, termelésmenedzselési-, marketing-, pénzügyi-, humánerőforrás-gazdálkodási-, minőségügyi-, vezetési gyakorlati ismeretek szerzése, amelyek megalapozzák a műszaki menedzser képzés befejező szemeszterét, valamint az elkészítendő szakdolgozat és a végzés utáni pályakezdő időszak hatékonyságát. 

Folyamatosan frissítjük a vállalati partnerek által kínált gyakorlati helyek listáját, amely ide kattintva érhető el. 

 

Szerződéskötés

Egybefüggő 6 hetes vagy azt meghaladó egybefüggő szakmai gyakorlat esetén kötelező megállapodást kötni a cég és az egyetem között. A szerződéskötést a Műszaki Kar kezdeményezi, ezért kérjük az innen letölthető FOGADÓ NYILATKOZAT-ot küldjék el György Ágnesnek az agnes@eng.unideb.hu email címre saját adataik megadásával (hallgató neve, neptun kódja, szak neve, BSc/MSc, munkarend). Ő fogja felvenni a kapcsolatot a céggel, illetve előkészíteni a szerződést.
A mesterszakon előírt 4 hetes gyakorlatnál – mivel a gyakorlat hossza nem éri el a 6 hetet – nem kötelező szerződést kötni.

Természetesen a 4 hetes gyakorlatnál vagy a nem egybefüggően teljesített 6 hetes gyakorlatnál is kérheti a cég megállapodás kötését az egyetemmel. ebben az esetben szintén a fentebb letölthető fogadó nyilatkozatot kell elküldeni György Ágnesnek. 

A cég és az egyetem között létrejövő megállapodáson túl a cég a hallgatóval külön is köthet szerződést.

Teljesítés

A gyakorlat súlyponti feladatai
A hallgatók a fogadó vállalkozásnál (szervezetnél) lehetőleg ismerkedjenek meg a vezetés legfontosabb döntéseivel, a vállalkozások feladataival, működési körülményeivel, az alkalmazott különböző módszerekkel és technikákkal, a vezető által jónak látott mélységig.

A hallgatók eddigi tanulmányaik során az alábbi területeken szerzett ismereteik alapján vonhatók be a vállalkozás (szervezet) munkájába:
•    a vezetői információs rendszer és működése,
•    a vállalkozás szervezeti, működési rendszere,
•    a vállalkozás stratégiája, üzleti tevékenysége,
•    a technológiai folyamatok,
•    az emberi erőforrás gazdálkodás módszerei,
•    az ellenőrzés, controlling folyamatai,
•    a pénzügyi tervezés, ellenőrzés folyamatai,
•    a számviteli, ügyviteli folyamatok,
•    gazdálkodás folyamatai és módszerei,
•    a minőségmenedzsment rendszere és módszerei,
•    az üzleti kommunikáció és a tárgyalástechnikák alkalmazott módszerei,
•    a marketing tevékenység,
•    az ösztönzés, motiváció rendszere,
•    az adózás, társadalombiztosítás gyakorlata,
•    az informatika, számítástechnika gyakorlati alkalmazása.

 

Különösen fontos hangsúlyozni, hogy a hallgatók ne úgy, mint külső tanulmányozói, hanem alkotó részeseiként kapcsolódjanak be a fogadó vállalkozás életébe! Kapjanak konkrét, megoldandó és elvégzendő feladatokat. Segítsék, támogassák a vezetést munkájában, hogy megismerhessék annak valós gyakorlati problémáit. Vegyenek részt az értekezleteken, üzleti tárgyalásokon, hogy tapasztalatokat szerezhessenek korábbi elméleti tanulmányaikhoz és mintegy felkészülhessenek a végzésük utáni legfontosabb kihívásokra, feladatokra.
A gyakorlat ideje alatt – ugyan mint hallgatók – kövessenek el mindent a fogadó vállalkozás céljainak támogatása és a saját beilleszkedési gyakorlatuk, alkalmazkodási készségük fejlesztése érdekében. Célszerűnek látszik, hogy a vállalkozások különböző szervezeti egységeivel (termelés, gazdálkodás, értékesítés, személyügy, munkaügy stb.) megismerkedjenek. Bevonhatók operatív részfeladatok megoldásába, döntések előkészítésébe, tervezési, mérési feladatokba, elemzések előkészítéseibe. Lényeges, hogy megismerjék az üzleti tervek készítésének alkalmazott módszereit.

 

Igazolás

 

FONTOS! Az igazolások feltöltésének határideje: 2024. augusztus 15.

   

Szakmai gyakorlat teljesítése vállalati partnernél

A szakmai gyakorlat teljesítését követően a hallgató űrlap kitöltésével és a szükséges dokumentumok feltöltésével zárja le a gyakorlathoz kapcsolódó feladatait, amely a következőket tartalmazza: 

 • Adatok a gyakorlatra vonatkozóan
  A szakmai gyakorlat adatai rögzítésre kerülnek a neptun rendszerben és ezen információkat a diploma melléklete is tartalmazni fogja, ezért kérjük, fokozott figyelemmel adják meg a kért adatokat (pl. cégszerű név, dátumok, stb.).

  Amennyiben a gyakorlatot nem egybefüggően tölti, kérjük, a teljes időszak kezdődátumát és a teljes időszak végdátumát adja meg akkor is, ha az hosszabb, mint a tantervben előírt időszak. 
  Például ha a 6 hetet megszakítva tölt le és az első részt június 15-én kezdi és július 15-én fejezi be, majd a fennmaradó 2 hetet augusztus 1-től augusztus 15-ig teljesíti, akkor az űrlapon kezdődátumként június 15., végdátumként augusztus 15. szerepeljen.
 • Beszámoló alapszakos hallgatók esetében
  A beszámolóra vonatkozó tartalmi és formai követelmények a lap alján találhatóak. Mesterszakon nem szükséges szakmai beszámolót készíteni
 • Teljesítés igazolása és értékelése
  A gyakorlat teljesítése után a hallgató eljuttatja a céghez az innen letölthető IGAZOLÁS ÉS TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELŐ LAP SZAKMAI GYAKORLATHOZ nyomtatványt. Miután a cég kitöltötte és aláírta az értékelő lapot, a hallgató feltölti az űrlapon. 
  Minősítendő a hallgató gyakorlat során tanúsított szakmai, emberi hozzáállása, szorgalma, beilleszkedési készsége, valamint a konkrét feladatok elvégzésének eredményessége.

Beküldési határidő: 2024. augusztus 15. Az űrlap ezen a linken érhető el.

Szakmai gyakorlat teljesítése munkaviszonnyal rendelkező hallgatók esetében

Amennyiben a hallgató folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik és munkája kapcsolódik a műszaki menedzsment területéhez, kérheti a gyakorlat kiváltását. Ilyen esetben az alábbi űrlap kitöltése szükséges, amely a következőket tartalmazza: 

 • Adatok a gyakorlatra vonatkozóan
  Állandó munkaviszony mellett is szükséges a gyakorlatra vonatkozó adatok rögzítése a neptun rendszerben, ezért az űrlapon kérünk megadni egy olyan (alapszak esetében 6 hetes, mesterszak esetében 4 hetes) időszakot, amely alatt a munkaviszony fennállt. A szakmai gyakorlat adatait a diploma melléklete is tartalmazni fogja, ezért kérjük, fokozott figyelemmel adják meg a kért adatokat (pl. cégszerű név, dátumok, stb.)

  Amennyiben a gyakorlatot nem egybefüggő időszakként adja meg, kérjük, a teljes időszak kezdődátumát és a teljes időszak végdátumát adja meg akkor is, ha az hosszabb, mint a tantervben előírt időszak. 
  Például ha a 6 hetet megszakítva tölt le és az első részt július 1-én kezdi és július 30-án fejezi be, majd a fennmaradó 2 hetet augusztus 15-től augusztus 30-ig teljesíti, akkor az űrlapon kezdődátumként július 1., végdátumként augusztus 30. szerepeljen.
 • Munkáltatói igazolás
 • Fogadó nyilatkozat
  Állandó munkaviszony mellett is ugyanolyan feltételekkel érvényesül a szerződéskötési kötelezettség, mint az aktív szakmai gyakorlatnál, vagyis ha a hallgató 6 hét (vagy azt meghaladó) egybefüggő időszakot ad meg szakmai gyakorlati időszakként, kötelező az egyetem és a cég között szakmai gyakorlati megállapodást kötni. 4 hetes gyakorlatnál vagy 6 hetes gyakorlatnál, ha azt a hallgató nem egybefüggően tölti, nem kötelező szerződést kötni. Amennyiben szükséges a szerződéskötés, azt az egyetem fogja kezdeményezni az űrlapon beküldenő és innen letölthető FOGADÓ NYILATKOZAT alapján. 

Beküldési határidő: 2024. augusztus 15. Az űrlap ezen a linken érhető el.


A beszámoló dolgozatra vonatkozó tartalmi és formai követelmények

Azoknak a hallgatóknak, akik munkaviszonyt fogadtatnak el szakmai gyakorlatként, nem szükséges beszámoló dolgozatot készíteni!

 

A beszámoló dolgozat terjedelme 20-25 oldal legyen. 
Tartalmi követelmények:

A tanulmányban a hallgató csak a vállalkozás ún. publikus adatait, vagy azokat az információkat közölheti, amelyekhez a vállalkozás előzetesen hozzájárult!

Formai követelmények: 
A fedlap tartalmazza a következő adatokat:
DE Műszaki  Kar
Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék
A dolgozat címe 
Hallgató neve, szak, évfolyam, évszám 


A dolgozatot Microsoft Office Word szövegszerkesztővel kell készíteni az alábbi beállításokkal: 
Betűtípus:Times New Roman 
Főcím: 16 pontos betűméret 
Alcímek: 14 pontos betűméret 
Szöveg: 13 pontos betűméret,  1,5-szeres sortávolság 
Margók: a bal oldali és az alsó: 3 cm, a jobb oldali és a felső 2,5 cm.  
Fejléc, lábléc: a lapszéltől való távolság 1,25 cm.

A dolgozatot nem kell kinyomtatni, elegendő az űrlapon keresztül elküldeni.

 


A szakmai gyakorlat és a szakdolgozat

Mivel a gyakorlat céljai közt szerepel a szakdolgozatra/diplomamunkára való felkészülés, a beszámoló dolgozatot úgy célszerű elkészíteni, hogy azt szakdolgozattá/diplomamunkává tovább lehessen fejleszteni, illetve a cégnél töltött idő alatt érdemes erre vonatkozóan egyeztetni a szakmai gyakorlatot vezető munkatárssal. 


Titoktartási megállapodás

Amennyiben a szakmai gyakorlat egyúttal a hallgató által készítendő szakdolgozat / diplomamunka alapjául is szolgál, kérjük, használják a szakdolgozat/diplomamunka titoktartási megállapodását. Titoktartási megállapodás | DE Műszaki Kar (unideb.hu)


Különleges jellemzők

A hallgató a gyakorlat ideje alatt köteles betartani a vállalkozás alkalmazottaira vonatkozó valamennyi munkaügyi, munkavédelmi, titoktartási és egyéb, a vállalkozás alkalmazottaira vonatkozó szabályokat! A fogadó vállalkozás mindezekre konkrétan is köteles kioktatni a hallgatót, s ezt írásba kell foglalni. Bár a státusza „hallgató”, de mindazok a fegyelmi követelmények érvényesek rá is, mint főállású alkalmazottakra. A hallgató jogállása a gyakorlat ideje alatt ilyen értelemben leginkább, mint „próbaidős dolgozó” kezelendő. A gyakorlat ideje alatt közvetlen felettese a vállalkozás vezetője, vagy az általa megbízott személy.

Az esetleges távolmaradások igazolása a fogadó munkahelyen tartandó nyilván. Kiküldetésüket, időszakos munkahely változtatásukat a fogadó intézmény a gyakorlati képzés céljának érdekében elrendelheti. A hallgatók részt vehetnek belső továbbképzésben, tréningeken, mintha a vállalkozás alkalmazottai lennének.
Foglalkoztatásukról, munkaidő beosztásukról  a vállalkozás dönt.

A hallgató felelős a rábízott eszközökért, üzleti információkért, az általa esetlegesen okozott károkért! Ebből eredően az esetleges felfüggesztett, vagy el nem ismert termelési gyakorlat félévismétlést is maga után vonhat az egyéb kártérítések jogérvényesítése mellett.

A gyakorlat ideje alatt – ugyan mint hallgatók – kövessenek el mindent a fogadó vállalkozás céljainak támogatása és a saját beilleszkedési gyakorlatuk, alkalmazkodási készségük fejlesztése érdekében. Célszerűnek látszik, hogy a vállalkozások különböző szervezeti egységeivel (termelés, gazdálkodás, értékesítés, személyügy, munkaügy stb.) megismerkedjenek. Bevonhatók operatív részfeladatok megoldásába, döntések előkészítésébe, tervezési, mérési feladatokba, elemzések előkészítéseibe. Lényeges, hogy megismerjék az üzleti tervek készítésének alkalmazott módszereit.


Szakmai gyakorlat teljesítése iskolaszövetkezeten vagy diákmunka közvetítő cégen keresztül

Amennyiben a hallgató olyan diákmunkát végez, amely megfelel a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek, a fogadó nyilatkozaton az iskolaszövetkezet adatait kell megadnia (velük köt megállapodást az egyetem), de az űrlapon annak a cégnek az adatait kell feltüntetni, ahol a tényleges munkavégzés zajlott. 
 

Legutóbbi frissítés: 2024. 06. 26. 11:40