Mesterszakos felvételi eljárás

Az oldalon a műszaki menedzser és a sportmérnöki mesterszakra vonatkozó, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott feltételekről olvashatnak. 

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERSZAK

A műszaki menedzser mesterképzési szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelmények az előzetes tanulmányokra vonatkozóan a következőképp rendelkeznek - ITM miniszteri közlemény (2022. január 3.):

4.  A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a műszaki, az informatikai és a gazdaságtudományok képzési területek alapképzési szakjai, az agrárképzési területről a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szak.

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 50 kreditből: 

  • természettudomány ismeretek (matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, biológia) területéről 20 kredit; 
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, minőségbiztosítás, környezetmenedzsment, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány területéről) 10 kredit; 
  • szakmai ismeretek (műszaki ábrázolás, gépek, szerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási és jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki, technológiai, menedzsment és a gazdálkodási szakterületekről) területéről 20 kredit. 

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

A felvételi eljárás során a hallgató köteles beküldeni a szakot gesztoráló Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék részére az általa kitöltött Kreditelismerési nyomtatvány felvételihez - műszaki menedzser mesterszak elnevezésű nyomtatványt, amelynek kötelező melléklete az igazolás a hallgató előzetes tanulmányai alatt teljesített tárgyairól (leckekönyv hitelesített másolata/diplomamelléklet/kreditigazolás/stb.). 

A kitöltött nyomtatványt kérjük a muszaki.menedzser@eng.unideb.hu email címre küldeni 2024. január 9-ig

 

SPORTMÉRNÖKI MESTERSZAK

A sportmérnöki mesterképzési szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelmények az előzetes tanulmányokra vonatkozóan a következőképp rendelkeznek - ITM miniszteri közlemény (2022. január 3.):

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki alapképzési szak
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a műszaki képzési terület, a sporttudomány képzési terület és az orvos- és egészségtudomány képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:

  • természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan) területéről 20 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalom- és sporttudomány) területéről 10 kredit;
  • szakmai ismeretek (általános géptan, elektrotechnika, gépszerkesztés alapjai, CAD/CAM alapjai, gépelemek, gépészmérnöki alapismeretek, fémek technológiája, polimer anyagtudomány és technológia, gépgyártástechnológia, informatikai rendszerek, mérés és jelfeldolgozás, irányítástechnika, minőségbiztosítás, környezetipar, anatómia, élettan, biomechanikai alapismeretek) területéről 40 kredit.

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányai alapján

- a 4.2. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel jelentkező legalább 40 kredittel rendelkezzen.

- a 4.3. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel rendelkező legalább 50 kredittel rendelkezzen.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A felvételi eljárás során a hallgató köteles beküldeni a szakot gesztoráló Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék részére az általa kitöltött Kreditelismerési nyomtatvány felvételihez - sportmérnöki mesterszak elnevezésű nyomtatványt, amelynek kötelező melléklete az igazolás a hallgató előzetes tanulmányai alatt teljesített tárgyairól (leckekönyv hitelesített másolata/diplomamelléklet/kreditigazolás/stb.). 

A kitöltött nyomtatványt kérjük a muszaki.menedzser@eng.unideb.hu email címre küldeni 2024. január 9-ig

Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 20. 09:32