Utolsó félév időbeosztása

Legfontosabb végzősökre vonatkozó határidők a félév során:

Jelentkezés záróvizsgára (neptunban és Tanulmányi Osztályon) a dátumok hamarosan frissülnek

 

1. Kérjük azokat a hallgatókat, akik a 2023/24 tanév 1. félévében szeretnének záróvizsgát tenni, jelezzék ezt a Tanulmányi Osztály felé űrlap kitöltésével. Az űrlap linkjét neptun üzenetben kapták meg, az űrlap kitöltésének határideje: 2023. október 3. 

2. A záróvizsgázó hallgatóknak a Neptunban is jelentkezni kell záróvizsgaidőszakra az „Ügyintézés/Záróvizsgák” felületen. Feljelentkezni 2023. szeptember 29. és 2023.október 3. között lehet.
 

Lejelentkezésre 2023.október 4. és 2023. október 31. között van lehetőség. Az időszakon belül a konkrét vizsgára a Tanszék fogja feljelentkeztetni a hallgatókat.

A jelentkezési határidőt követően kizárólag a tanszéki ügyintézőnél kérelem kitöltésével tudnak fel-, illetve lejelentkezni. 

A tanszék felé minden esetben jelezzék, ha nem tudnak részt venni a záróvizsgán. 

 

Néhány fontos tudnivaló a végzésre vonatkozóan:
Kérjük, valamennyi kiírt pénzügyi tételét rendezze a neptunban (tandíj, könyvtári tartozás, stb.)! A könyvtárból kikölcsönzött könyveket szintén vissza kell vinni!

 

A záróvizsgázás feltételei:

  A tanterv által meghatározott kreditek teljesítése Elfogadott szakdolgozat Munkavédelem Testnevelés Oklevélkiadás feltétele
műszaki menedzser alapszak

210 kredit

(amely tartalamazza a tantervben meghatározott szabadon választható tárgyak kreditértékét is)

igen igen

nappali tagozaton 2 félév

levelező tagozaton nem előírt

középfokú nyelvvizsga
műszaki menedzser mesterszak

120 kredit

(ebből 6 kredit szabadon választható tárgy) 

igen igen

1 félév

levelező tagozaton nem előírt

középfokú nyelvvizsga
valamennyi szakirányú továbbképzési szak 60 kredit igen

igen

(a tanulmányaikat 2022/23/1 félévet megelőzően kezdő hallgatók számára a Munkavédelem tárgy nem kötelező)

nem -

A szakdolgozat / diplomamunka kiírólapjához szükséges adatok megküldése a tanszéknek google űrlap kitöltésével: 

Szak Adatok megküldésének határideje
Azon alapszakos hallgatók számára, akik februárban mesterszakon folytatják tanulmányaikat, ezért 2023. decemberében záróvizsgáznak:  2023. október 31.
 • Valamennyi szakirányú továbbképzési szakon
 • műszaki menedzser mesterszakon
 • műszaki menedzser alapszakon, ha a hallgató februárban nem folytatja tanulmányait mesterszakon
2023. november 15.

 

Az adatok beküldéséhez a google űrlap ezen a linken érhető el. 

Az adatok beküldéséhez a google űrlap ezen a linken érhető el szakirányú továbbképzési szakosoknak.  

Végzős tanulmányi időszak: 2024. február 19. – április 12. (9 hét)
Végzős vizsgaidőszak: 2024. április 15. – május 17. (5 hét)

 

Amennyiben ebben a félévben regisztrált olyan tárgyra, amelyet tanterv szerint korábbi félévben kellett volna teljesítenie, és amelynek oktatási ideje 14 hét, kérjük, ügyeljen arra, hogy a normál vizsgaidőszak 2024. május 27-én kezdődik, de ezekből a tárgyakból is jegyet kell szereznie a végzős vizsgaidőszak végéig, vagyis április 12-ig. Kérjük, jelezze az oktató felé, hogy korábban szeretne beszámolni a tárgyból, és kérje meg, hogy írjon ki korábbra vizsgát, vagy biztosítson lehetőséget a beszámolásra. Fontos! Az oktató nem kötelezhető erre, és a hallgatónak a teljes tananyagból kell beszámolnia/vizsgáznia! 
 

 


Szakdolgozat/diplomamunka feltöltés határideje az e-learning rendszerbe

Szak Dolgozat feltöltésének határideje 
Azon alapszakos hallgatók számára, akik februárban mesterszakon folytatják tanulmányaikat, ezért 2023. decemberében záróvizsgáznak:  2023. november 27.
 • Valamennyi szakirányú továbbképzési szakon
 • műszaki menedzser mesterszakon
 • műszaki menedzser alapszakon, ha a hallgató februárban nem folytatja tanulmányait mesterszakon
2023. december 19.

 

A bekötött dolgozatokat a záróvizsga napján kell benyújtani. 


Dolgozatok feltöltése a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívumába (DEA)

A DEÁ-ra vonatkozó valamennyi tudnivalót megtalálják a kari honlapon ide kattintva. 

Szak Dolgozat feltöltésének határideje 
Azon alapszakos hallgatók számára, akik februárban mesterszakon folytatják tanulmányaikat, ezért 2023. decemberében záróvizsgáznak:  2023. december 8.
 • Valamennyi szakirányú továbbképzési szakon
 • műszaki menedzser mesterszakon
 • műszaki menedzser alapszakon, ha a hallgató februárban nem folytatja tanulmányait mesterszakon
2023. december 19.

Bírálatok feltöltésének határideje

A hallgató által készített szakdolgozatról/diplomamunkáról két bírálat készül. Az egyiket a témavezető készíti, a másikat külső bíráló. Abban az esetben, ha a hallgató dolgozata titkosított vagy céges témát dolgoz fel, a cég tesz javaslatot a bíráló személyére (külső konzulens, céges munkatárs, stb.). Egyéb esetben a tanszék véleményezteti a dolgozatot. A céges dolgozatokról készült vállalati értékelés feltöltésének határideje: 

Szak Bírálat feltöltésének határideje 
Azon alapszakos hallgatók számára, akik februárban mesterszakon folytatják tanulmányaikat, ezért 2023. decemberében záróvizsgáznak:  2023. december 4.
 • Valamennyi szakirányú továbbképzési szakon
 • műszaki menedzser mesterszakon
 • műszaki menedzser alapszakon, ha a hallgató februárban nem folytatja tanulmányait mesterszakon
2024. január 8.

PPt fájlok feltöltése az e-learning rendszerbe:

Szak PPt feltöltés határideje 
Azon alapszakos hallgatók számára, akik februárban mesterszakon folytatják tanulmányaikat, ezért 2023. decemberében záróvizsgáznak:  2023. november 30.
 • Valamennyi szakirányú továbbképzési szakon
 • műszaki menedzser mesterszakon
 • műszaki menedzser alapszakon, ha a hallgató februárban nem folytatja tanulmányait mesterszakon
2024. január 8.

 

 

A  szakdolgozat készítésre vonatkozó részletes tájékoztató ezen az oldalon található. 


Záróvizsga

 

A 2023/24 tanév 1. félévében a Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék az alábbi időpontokban szervez záróvizsgát: 

Szak Dátum
Azon alapszakos hallgatók számára, akik februárban mesterszakon folytatják tanulmányaikat, ezért 2023. decemberében záróvizsgáznak:  2023. december 11.
 • műszaki menedzser alapszakon, ha a hallgató februárban nem folytatja tanulmányait mesterszakon
 • Strategic Engineering and Sustainability Leadership postgraduate program
2024. január 16.
 • coach/mérnök coach szakirányú továbbképzési szakon
 • lean szakember/szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon
2024. január 17.
 • műszaki menedzser mesterszakon
 • minőségirányítási szakember/szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon
2024. január 18.

A bekötött dolgozat 1 példányát a záróvizsga napján kell leadni a záróvizsga bizottság jegyzőjénél. A dolgozat nélkül nem tehet záróvizsgát a hallgató. A titkosított dolgozatokat záróvizsga után visszakapja a hallgató, a nem titkosított dolgozatokat a Tanszék tárolja.

 

A záróvizsgára vonatkozó tudnivalók ezen az oldalon érhetőek el.  
Diplomaosztó: 2024. február 1. (csütörtök) 10 óra és 13 óra


A diplomaosztóra vonatkozó általános tudnivalók és a szakok beosztása itt érhető el a kari honlapon.  

 

Kérjük, amennyiben jelentkezett záróvizsgára, de bármilyen okból mégsem tud részt venni rajta, a lehető leghamarabb jelezze a Tanulmányi Osztályon és a Tanszéken is! 

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 22. 13:34