Szakdolgozat/diplomamunka készítés

Tájékoztató a szakdolgozatra/diplomamunkára vonatkozó legfontosabb tudnivalókról a műszaki menedzser alap-, illetve mesterszak, illetve a Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék által hirdetett szakirányú továbbképzési szakok hallgatói számára. 
 

A szakdolgozat, illetve diplomamunka készítésére a következő szabályzatok vonatkoznak:

A képzéseinkben részt vevő hallgatónak a záróvizsgára bocsátás feltételeként szakdolgozatot/diplomamunkát (továbbiakban: dolgozat) kell készíteni. A dolgozat tartalmi követelményeit, az értékelés általános szempontjait és a hozzá rendelt kreditek számát a szak követelményei alapján a Kar szabályzatai tartalmazzák.

 

  • Műszaki menedzser alapszak (BSc): 15 kredit
  • Műszaki menedzser mesterszak (MSc): 30 kredit
  • Szakirányú továbbképzési szakok (Lean szakmérnök/Lean menedzser, Mérnök coach szakmérnök/Coach szakirányú továbbképzési szak, Minőségirányítási szakmérnök/Minőségirányítási szakember): 5 kredit

 

Alap- és mesterszakon a dolgozat elkészíthető, illetve záróvizsga tehető a nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése előtt is.

A dolgozat készítésének célja a hallgató elméleti és gyakorlati ismereteinek rendszerezése, megszilárdítása és alkalmazása, a vonatkozó résztémakör mélyebb tanulmányozása, a kutatási, számítási és tervezési jártasság bizonyítása. A hallgató a dolgozat sikeres elkészítésével bizonyítja be, hogy önállóan is képes a szakterületéhez kapcsolódó feladatok megoldására. Formai követelménytől való eltérés a tanszékvezető hozzájárulásával lehetséges.


Szakdolgozati és diplomamunka témák és konzulensek    

Általános alapelvek    

A dolgozatra vonatkozó tartalmi követelmények (a dolgozat terjedelme, javasolt felépítése, fejezeteinek tartalma)   

A dolgozatra vonatkozó formai követelmények - Fontos! A nyomtatott szakdolgozatnál kizárólag az egyoldalas nyomtatás elfogadható!

Segédlet az irodalomjegyzék készítéséhez ( tartalmi, formai előírások, a megengedett hivatkozási rendszerek részletes ismertetése)

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 27. 10:00